Kurumsal

Analiz Raporları

Su daki pH değeri suyun asidik ve bazik olması hakkında bilgi verir. Saf suyun pH değeri 7’dir ve 7 değeri nötür değerdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pH değerini 7nin üzerinde tavsiye etmektedir. pH 7nin altına indikçe hücre yapısında asidik aşındırıcılık artmaktadır.

Atlantis Su, TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarlarının yıl içinde yaptığı tüm analizler sonucunda pH değerinin 7’nin üzerinde olduğunu belgelendirmiştir.